NVSPV Sociale Psychiatrie

37_NVSPV

Bouwen aan het sociale fundament van de geestelijke gezondheidszorg.

Richtlijnontwikkeling, vermaatschappelijking van zorg, vraagsturing,  rehabilitatie,  cliëntenparticipatie en burgerschap staan momenteel centraal als inhoudelijke vraagstukken in de GGZ. Het antwoord op deze vraagstukken wordt nadrukkelijk gezocht in doelmatiger werken via evidence based behandelmethoden, de introductie van marktwerking en beter financieel beheer. Deze, veelal door economische principes ingegeven, aanpak ligt in het verlengde van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van de individuele burger. Een zorg voor, en verantwoordelijkheid van, werkers in de sociale psychiatrie, is de vraag of maatschappelijke steun, solidariteit en kwalitatief goede zorg voor mensen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen voldoende gewaarborgd blijft. Houden wij voldoende rekening met knelpunten in de praktijk voor de cliënt, de familie en de hulpverlener? Houden wij nog rekening met de invloed van deze maatschappelijke ontwikkelingen op de geestelijke gezondheid van mensen? In de sociale psychiatrie is de invloed van de maatschappelijke en culturele context op het ontstaan en herstel van geestelijke gezondheidsproblemen  een onomstotelijk feit.

Sociale psychiatrie was in de jaren zeventig een belangrijke kernactiviteit van de Geestelijke Gezondheidszorg.
In die periode stonden de wetenschappelijke onderbouwing en de werkinhoudelijke ontwikkeling nog in de kinderschoenen. De maatschappelijke en sociaal culturele context vormden belangrijke uitgangspunten voor de dagelijkse werkpraktijk. De invloed van Querido was hier onmiskenbaar.

Uitgever: Mension

Titel: NVSPV Sociale Psychiatrie

Bindwijze: softcover
 • Nederlands
 • 176 pagina’s
 • december 2004
 • ISBN 97 89 077 32 20 94
 • € 15.00 
 • Uitsluitend via website te bestellen, excl verzendkosten (TNT tarief)

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Titelboek

  Uw bericht / aantal exemplaren