Dokteren in Suriname

De Organisatie

ONDER VOORBEHOUD

Nader informatie zsm

Wij kijken terug op, wederom, een bijzondere en succesvolle editie van onze 12e nascholing “nieuwe stijl”.

Ook onze nieuwe congreslocatie “Het Rumhuis” voldeed aan al onze verwachtingen. Natuurlijk bedanken wij onze Surinaamse collega’s oprecht voor hun zeer interessante lezingen en actieve participatie binnen de plenaire lezingen en workshops. Juist door hun inbreng heeft het congres meer diepgang gekregen en ook de Nederlandse collega’s handvatten gegeven voor hun dagelijkse Nederlandse praktijk.

Wij zullen u op deze website op de hoogte gaan houden van het 2022 programma en onderwerpen. Daarnaast zouden wij hierbij ook graag een aantal Surinaamse collega’s willen uitnodigen om zitting te nemen in onze congrescommissie.

14e Nascholing in Paramaribo, Suriname,

9-20 februari 2022

06_D_I_S

De organisatie is in handen van de Nederlandse congrescommissie in nauwe samenwerking met onze Surinaamse collega’s.

Dit wordt de 14e nascholing voor Surinaamse huisartsen, psychiaters, zaalartsen, psychologen, verpleegkundigen en ander geïnteresseerden. In 2006 zijn we deze unieke samenwerking begonnen waarin uitwisseling van kennis en vaardigheden centraal staat. Vooraf wordt er intensief samengewerkt tussen de Nederlandse en Surinaamse collega’s. Het programma bestaat altijd uit plenaire lezingen en kleine interactieve workshops. Door deze werkvorm is er veel onderlinge uitwisseling en meer gelegenheid om zelf actief te oefenen. We gaan in 2022 weer verder met deze opzet. Zowel op vrijdag, als op zaterdag en zondag zullen korte presentaties afgewisseld worden met workshops. Op maandag zullen er werkbezoeken plaats gaan vinden naar diverse praktijken van onze Surinaamse collega’s. Het uiteindelijke programma wordt natuurlijk ook weer in overleg met de Surinaamse collega’s samengesteld. Er kunnen maximaal 24 Nederlandse collega’s (psychiaters, huisartsen, psychologen, verpleegkundigen en ander geïnteresseerden) worden ingeschreven.

De congrescommissie wil ook in haar onderwijsaanbod voor ervaren opleiders de nadruk leggen op de relevantie ervan voor de opleidingssituatie. Tenslotte moet de aios van wat de opleider opsteekt een betere huisarts worden.

Plaats: Paramaribo

Alexander Snijdewind, organisator en initiatiefnemer

Marcel van Philips, huisarts, adviseur

Rolf Schwarz, psychiater, adviseur

NB: Dit congres wordt door de NVvP geaccrediteerd.

>> meer weten bekijk onze site

36_Suriname_site-279x170