Cobalus Cantor

53 CobalusHet verhaal van Cobalus Cantor is geschreven vanuit de actualiteit en de binnenkant van het bedrijfsleven. De maatschappelijke discussie van de laatste jaren over de integriteit van commissarissen en bestuurders wordt in een vrolijke satire een spiegel voorgehouden, geschreven in de vorm van de verwondering van een kabouter die de zogenaamde Collectie van Genoegens als referentiekader hanteert. Een kabouter die zich beweegt door de kabelgoten van het kantoor en diverse vaste inrichtingen in de begroeiing in de vergaderzalen vestigt.

De kabouter Kantor wordt terzijde gestaan door de twee tot kabouterformaat gelamstraalde kantoormedewerkers Jack en Syl. Tezamen wordt getracht tot een verklaring te komen van de soms wel heel erg merkwaardige gebeurtenissen in de dagelijkse gang van zaken op het kantoor en daarbuiten.

In het verhaal passeren een aantal voor velen herkenbare organisatie thema’s de revue, waaronder

– de tragiek van het uitermate bekwame management wat alles alleen moet doen,
– de geheime agenda van Manus Ammon, die de in stenen vastzittende ongerealiseerde winst uiteindelijk liquide weet te maken met als doel de meren van de commissarissen adequaat te verfrissen,
– de hoogst merkwaardige redeneer trant van commissarissen, resulterend in Verfrissende Actie,
– de verfijnde en subtiele aanpak van de beste consultant van Nederland, en als daar buiten nog iets is, daar ook van,
– de robuuste behandeling van de Balanced Score Card door consultant Wim Zonneklaar, die de PAP (het Personal Action Plan), en de management pharmacie te allen tijde klaar heeft staan,
– de stemming in de commissarissenvergadering, waarvan de basis toch anders blijkt te zijn dan objectieve bedrijfseconomische uitgangspunten.

De Geheime Agenda van Manus Ammon blijkt een actieplan te bevatten die de medewerkers moet verpulveren en verpersen om als saus te dien voor de verfrissende actie. Kantor, Jack en Syl trachten in een wervelende tegenactie hier een stokje voor te steken.

Uitgever: Mension

Titel: Cobalus Cantor

Auteur: Ype van Wijk

Bindwijze: softcover
  • Nederlands
  • 274 pagina’s
  • november 2005
  • ISBN 97 89 077 32 22 80
  • Nur code 274
  • € 20.00 
  • Uitsluitend via website te bestellen, excl verzendkosten (TNT tarief)