Almaar Ambulanter II

24 Cover AA2

Ambulante psychiatrische (thuis)zorg wordt steeds belangrijker. In de kortdurende zorg zien we de PIT, SPITS en PCT, in de langdurige zorg de ACT en de FACT wijkteams. Daarnaast zijn er de bemoeizorg en de forensisch psychiatrische nazorg.
Voor de meeste patiënten met psychiatrische problematiek is behandeling en zorg buiten het psychiatrisch ziekenhuis goed mogelijk. Wanneer bij zo’n ambulante begeleiding soms een kortdurende opname nodig is, is goede ‘transmurale’ samenwerking tussen ambulante en klinische hulpverleners van belang.
De ambulante begeleiding opent mogelijkheden voor de patiënt om meer deel te nemen aan gewone maatschappelijke activiteiten: wonen in een eigen omgeving, contact met buren, werk, vrije tijdsbesteding, contact met naastbetrokkenen. Daarbij helpt het dat (ex)patiënten op allerlei plaatsen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) als ervaringswerker in de teams meewerken. Op 9 mei 2007 werd het tweede congres ‘Almaar Ambulanter’ in Heiloo georganiseerd door GGZ Noord Holland Noord. Dat leverde een breed beeld van FACT wijkteams met activiteiten gericht op medicatie, psychologische behandeling, gezinsbenadering, maar ook rehabilitatie, herstel en werken aan maatschappelijke deelname via werk of buurtactiviteiten. In dit boek beschrijven vele auteurs hoe zij daarin werken en welke nieuwe kansen zij zien voor de ambulante zorg voor de meest kwetsbare patiënten. Dat biedt informatie en inspiratie voor mensen die in en rond deze sector (willen gaan) werken. Er is nog veel te doen, dus we gaan verder met ‘Almaar Ambulanter!’

Uitgever: Mension

Titel: Almaar Ambulante II

Auteur: R. van Veldhuizen

Bindwijze: softcover
 • Nederlands
 • 208 pagina’s
 • januari 2007
 • ISBN 97 89 077 32 22 53
 • Nur code 875
 • € 25.00 
 • Uitsluitend via website te bestellen, excl verzendkosten (TNT tarief)

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Titelboek

  Uw bericht / aantal exemplaren